Services

INTERIOR DESIGN

ด้านการออกแบบตกแต่งภายใน
1. ขั้นแรกเรานัดหมายพบลูกค้า และรับทราบข้อมูลความต้องการของลูกค้า เพื่อทำการสรุปความต้องการขั้นต้นของลูกค้า
2. ขั้นตอนการเริ่มดำเนินการออกแบบ เป็นการจัดวาง Layout Plan และตำแหน่งเบื้องต้นด้วย Sketch up และ 3D Sketch up พร้อมตกลงวันเวลาเข้านำเสนอลูกค้า
3. ขั้นตอนในการเสนองานครั้งที่ 2 พร้อมสรุปงาน เลือกวัสดุ, ระบุรายละเอียดงาน, ระยะ, ตำแหน่ง, ระบบต่างๆ ภายในสถานที่ปฏิบัติงานซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนเริ่มต้นปฏิบัติงาน หรือหากลูกค้ามีการแก้ไขเกิน 3 ครั้ง รูปแบบครั้งต่อไป จะมีการดำเนินการ เรียกค่าใช้จ่ายในการแก้ไขงาน ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบมากหรือน้อย
4. ขั้นตอนสรุปราคา (งานออกแบบตกแต่งภายใน / ปรับปรุงโครงสร้าง / หรือรวมทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง)
5. ขั้นตอนการทำสัญญาการออกแบบตกแต่งภายในและรับเหมาเฟอร์นิเจอร์บิวน์อิน โดยชำระค่าใช้จ่ายสำหรับงวดที่ 1 (ในกรณีเริ่มต้นการตกแต่งภายใน และรับเหมา)
6. ขั้นตอนการเตรียมการเข้าปฏิบัติงาน ทางบริษัทจะมีระยะเวลาเตรียมการเป็นเวลา 1-2 สัปดาห์ หลังจากทำสัญญาเรียนร้อยแล้ว

ด้านเฟอร์นิเจอร์
1. เมื่อลูกค้าสนใจสินค้าใดในหน้า Product สามารถดูรหัสใต้ภาพสินค้า
2. จากนั้นนำรหัสมาสอบถามรายลุเอียดเราได้ในหน้า Contact us โดยให้กรอบรายละเอียดให้ครบถ้วนได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เบอร์ติดต่อ อีเมลล์ รายละเอียดต่างๆ
3. หลังจากนั่นเมื่อเราได้รับเมลล์จากลูกค้า เราจะติดต่อทางลูกค้า เพื่อดำเนินการ ภายใน 24 ซม. จะมีการส่งใน Oder กลับไปยังลูกค้าเพื่อให้ลูกค้า Confirm สินค้านั้นๆ
4. ลูกค้าดำเนินการชำระราคาสินค้าเรียนร้อยแล้วนั้น โปรดแจ้งรายละเอียดการโอนเงินมาที่เมลล์ [email protected]
5. เมื่อทางบริษัทตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อย ทางบริษัทจะติดต่อขอที่อยู่ส่งของ และนัดเวลาส่งสินค้าภายใน 7 วัน
– การขนส่งสินค้า บริการส่งสินค้าฟรีในเขตกรุงเทพฯ และปริมนฑล และเมื่อซื้อสินค้าครบ 10,000 บาท ขึ้นไป หากไม่ถึงจำนวนดังกล่าว ทางเราจะขออนุญาติเก็บตามระยะทาง(มาตรฐาน) กรณีเป็นลูกค้าต่างจังหวัด ทางบริษัทฯ จะขอเก็บค่าขนส่งสินค้า ตามบริษัทขนส่งเอกชน Kerry
6. สินค้าไปถึงมือลูกค้า ให้ลูกค้าตรวจเช็คสินค้า แล้วจึงเซ็นต์ใบรับสินค้า

W.A.D fur design รับออกแบบตกแต่งภายใน

ดับบลิว เอ ดี เฟอร์ ดีไซน์ ( W.A.D fur design )
W – World , A – Art , D – Design โลกแห่งความมีดีไซน์
เราสร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ

INTERIOR DESIGN

รับออกแบบตกแต่งภายในบ้าน (Interior Design)
พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของคุณ

ก่อนจะมาเป็นร้าน ดับบลิว เอ ดี เฟอร์ดีไซน์ ทางเราได้สะสมประสบการณ์ในส่วนของการออกแบบตกแต่งภายใน และการจัดหาสินค้าเฟอร์นิเจอร์มากขึ้นเป็นระยะเวลานานโดยเริ่มต้นการตกแต่งภายใน บ้านจัดสรรคอนโด รีสอร์ท และได้รับชื่นชอบของลูกค้า เมื่อเวลาผ่านไปทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น จึงได้คิดริเรื่อมเปิดร้าน ตับบลิว เอ ดี เฟอร์ ดีไซน์ขึ้น และในอนาคตอาจจะเปิดสาขาเพิ่ม เพื่อทำให้ลูกค้าทั่วไปได้เข้ามาชม พูดคุย และใช้บริการของเรา

YOUR LIFE STYLE | YOUR DESIGN